Yayas Rantika Asked
Bagaimana mendapat restu orang tua?
user Arini answered
Doakan, agar hati ortu digerakan olehbyg kuasa, btw restu apa ni? Restu pcran ap restu nikah ?